product catalogue: others

20 items found. Click the image to view enlarged image.

 
 

 

Percikan Iman

setetes embun bagi qolbu yang dahaga

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.
QS. Al-Baqarah: 286